Skip to main content
Please wait...

Nagrada „Simon Wiesenthal“

Datum

Posredstvom Austrijske ambasade u Sarajevu, informisani smo da je Nacionalni fond Republike Austrije po prvi put raspisao dodjelu nagrade pod nazivom „Simon Wiesenthal“, koja se u znak sjećanja na arhitektu, publicistu, pisca i borca protiv ravnodušnosti spram zločina nacionalsocijalizma Simona Wiesenthala, dodjeljuje za žrtve nacionalsocijalizma.

 

Nagrada se dodjeljuje godišnje i to najviše za tri osobe ili grupe za njihov poseban civilni angažman protiv antisemitizma i za poučavanje o Holokaustu.

 

Na godišnjem nivou, nagrada iznosi ukupno 30.000 Eura i dodjeljuje se u dvije kategorije:

·Civilni angažman protiv antisemitizma (u iznosu od 7.500 Eura) i

·Civilni angažman za poučavanje o Holokaustu (u iznosu od 7.500 Eura).

 

Osim navedenog, dodjeljuje se i glavna nagrada, kao priznanje za poseban civilni angažman protiv antisemitizma i/ili za poučavanje o Holokaustu, a koja iznosi 15.000 Eura.

 

Na konkurs se mogu prijaviti osobe i/ili grupe, odnosno, inicijative online putem web stranice www.wiesenthalpreis.at, na kojoj se mogu pronaći i detaljnije informacije o kriterijima i načinu prijave.

 

Rok za prijavu je 30. 09. 2021. godine.