Skip to main content
Please wait...

Premijer Forto: Fokus Vlade KS bit će Univerzitet i razvoj Kampusa

Trodnevna radionica na kojoj je planirano predstavljanje potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu počela je danas u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je prilikom pozdravnog obraćanja podsjetio na Ugovor o saradnji između Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu i Evropske investicijske banke (EIB) koji je potpisan prošle godine, u svrhu podrške izradi generalnog plana obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, to je osnova za važan projekt urbane obnove u Sarajevu i prva investicija EIB-a u obrazovni sektor u Bosni i Hercegovini. Kako je dodao, ishod procesa koji vodi do razvoja Kampusa Univerziteta je ključan, ali kako je naveo i sam proces je veoma važan.

„Ponosan dam da smo pokrenuli ovakvo nešto, da ćemo pokrenuti razvoj Kampusa, samim tim i razvoj Univerziteta, Sarajeva kao naučno-istraživačke destinacije, poželjnog mjesta za život. Ovo je ključan proces, koji će narednih nekoliko godina stavljati Sarajevo na univerzitetsku mapu Evrope. Uvjeren sam da će Kampus na kraju izgledati odlično, mogu garantovati da će u narednom periodu fokus Vlade KS biti upravo na Univerzitetu i razvoju Kampusa“, naveo je premijer Forto.

Dodao je da je već otpočeo proces urbane transformacije Kampusa, te da će umjesto ruševina građanima biti ponuđene parkovske površine, trim staze, prostor za porodice i djecu...

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj je istakao da je organizovana radionica ključna prekretnica u projektovanju i planiranju Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te da će tokom radionice biti predstavljene tri opcije masterplana Kampusa. Također, rektor Škrijelj je naglasio da je cilj ove trodnevne radionice prikupljanje ulaznih informacija od svih zainteresiranih strana kako bi se odredila preferirana opcija masterplana koja će ići u dalju razradu.

Prezentacije je održao tim izabranog konsultanta Ove Arup & Partners International Limited (Velika Britanija), uz prisustvo svih članova imenovanih u radnu grupu pod nazivom "Stakeholder forum", te predstavnika Univerziteta u Sarajevu, njegovih organizacionih jedinica i Savjeta plana.

Predmetna radionica je jedna u nizu radionica koje su metodologijom rada predviđene u okviru projekta „Sarajevo Campus Regeneration Project“, a koji provodi Univerzitet u Sarajevu uz podršku Evropske investicijske banke (EIB).

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba