Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I INFORMISANJE KANTONA SARAJEVO ZA Pet, 03/08/2019 (All day). GODINU


Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 otvoreni postupak Grupa ponuđača Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje 169650,00 365 dana 08.03.2019 169650,00 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika i osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja nezgode u osnovnim i srednjim školama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 otvoreni postupak Grupa ponuđača Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje 266409,00 365 dana 08.03.2019 266409,00 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka prevoza učenika osnovnih i srednjih škola - posjeta Memorijalnom centru Potočari
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 otvoreni postupak Centrotrans Eurolines d.o.o. 75970,44 12.02.2019 75970,44 Nije bilo izmjena

Nabavka prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola - Škola skijanja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 otvoreni postupak Centrotrans Eurolines d.o.o. 99356,40 12.02.2019 99356,40 Nije bilo izmjena

Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim osnovnim školama Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 otvoreni postupak 5774-1-1-10-5-15/18 R&S d.o.o. Sarajevo 1095020,67 60 dana 06.08.2018 1095020,67 60 dana Nije bilo izmjena

Nabavka licenciranog softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 konkurentski zahtjev 555 QSS d.o.o. Sarajevo 29764,80 7 dana 29.06.2018 29764,80 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 otvoreni postupak 5774-1-1-3-5-4/18 Birotim doo Sarajevo 149420,70 30 dana 04.05.2018 149420,70 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 direktni sporazum 5774-8-1-6/18 KJKP Park doo Sarajevo 5145,50 30 dana 13.04.2018 5145,50 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 direktni sporazum 5774-8-2-5/18 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH 6000,00 20 dana 12.03.2018 6000,00 20 dana Nije bilo izmjena

Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 direktni sporazum 5774-8-1-4/18 R&S d.o.o Vogošća 6991,92 30 dana 05.03.2018 6991,92 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 pregovarački postupak bez objave obavještenja 5774-4-4-2-2-5-2/18 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo 61500,00 30 dana 29.12.2017 61500,00 30 dana Nije bilo izmjena

Nabavka, isporuka i implementacija softverske aplikacije za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti MONM KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 pregovarački postupak bez objave obavještenja 5774-4-2-28-5-28/17 QSS d.o.o. 52837,20 365 dana 18.12.2017 52837,20 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge edukacije nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 pregovarački postupak bez objave obavještenja 5774-4-2-27-5-27/17 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo 62800,00 15 dana 15.12.2017 62800,00 15 dana Nije bilo izmjena

Javna nabavka "Rekonstrukcija Centra za edukaciju - JU Gimnazija Obala"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 konkurentski zahtjev Interming d.o.o. Sarajevo 70135,20 30 dana 11.12.2017 70135,20 30 dana 1

Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 37450000 Oprema za sportove na igralištima i terenima otvoreni postupak 5774-1-1-17-5-26/17 Metalka Trade doo Sarajevo ID 4200106220003 136890,00 10 dana 04.12.2017 136890,00 10 dana Nije bilo izmjena

Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 otvoreni postupak 5774-1-1-22-5-25/17 R&S doo Sarajevo, 4200056290005 199859,40 7 dana 01.12.2017 199859,40 7 dana Nije bilo izmjena

Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 33120000 Sistem za snimanje i uređaji za pretrage konkurentski zahtjev 5774-7-1-21/17 Bauerfeind d.o.o. Sarajevo 17162,41 30 dana 27.11.2017 17162,41 30 dana Nije bilo izmjena

Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 39162000 Nastavna oprema otvoreni postupak 5774-1-1-23-3-19/17 R&S d.o.o Vogošća 99403,20 60 dana 27.11.2017 99403,20 60 dana Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 otvoreni postupak 5774-1-1-18-5-15/17 R&S doo Sarajevo, 4200056290005 58196,97 20.09.2017 58196,97 3 dana Nije bilo izmjena

Javna nabavka usluga edukacije, stručnog ospoobljavanja i usavršavanja nastavnika za potrebe Ministarstva
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo 59500,00 19.09.2017 59500,00 90 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za javnu nabavku, isporuku i instalaciju računarske opreme za projekat Elektronske učionice"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 otvoreni postupak 5774-1-1-13-3-6/17 EDING Telecom & Commerce Engineering 1098996,80 60 dana 14.08.2017 1098996,80 60 dana Nije bilo izmjena

Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 otvoreni postupak 5774-1-1-15-5-11/17 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005 149598,54 7 dana 27.07.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 konkurentski zahtjev QSS d.o.o. Sarajevo 29764,80 365 dana 03.07.2017 29764,80 Nije bilo izmjena

Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 direktni sporazum IMTEC doo Sarajevo 6899,26 7 dana 29.06.2017 6899,26 Nije bilo izmjena

Javna nabavka "Savjetodavna podrška u procesu izrade Strategije prema mladima u Kantonu Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja direktni sporazum 5774-8-2-9/17 Institutu za razvoj mladih "KULT" 5972,00 365 dana 12.04.2017 5972,00 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka usluge održavanja aplikacije "Elektronski dnevnik"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum 5774-8-2-11/17 QSS d.o.o. Sarajevo 7005,96 365 dana 03.04.2017 7005,96 365 dana Nije bilo izmjena

Nabavka edukativnog programa "Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 80000000 Usluge obrazovanja i osposobljavanja direktni sporazum 5774-8-2-6/17 SERDA doo Sarajevo, 4200816600000 7020,00 7 dana 23.01.2017 7020,00 7 dana Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluge - Edukativni program "Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 direktni sporazum Udruženje "Sport i zdravlje" Sarajevo 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe - Multifunkcijski uređaji za ministarstvo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 direktni sporazum IMTEC d.o.o. Sarajevo 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci obavještajnih panoa za potrebe osnovnih škola
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 direktni sporazum 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci softvera - Baza podataka o ostvarenim sportskim rezultatima
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 direktni sporazum 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci - projektori za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 direktni sporazum 29.12.2016 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci - Namještaj i učila za Sedmu OŠ
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluge - IT nastava za najmlađe
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci ormarića
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci bar kod čitača
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije za mlade
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci licenciranih softvera
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci i izvršenju usluge "Edukativna platforma - Ljetna škola za mlade talentovane učenike/naučnike"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci softverske aplikacije za realizaciju pilot projekta "Elektronski dnevnik"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci - Elektronska učionica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci - Rekonstrukcija ravnih krovova u šest osnovnih škola
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 Nije bilo izmjena