Pretraga

Ukupno 140
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Okvirni sporazum/Ugovor o nabavci usluga prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2020 117.000,00 117.000,00 "CENTROTRANS-EUROLINES" d.d. Sarajevo
Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 69827,94
Okvirni sporazum/Ugovor za nabavku usluge osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2020 1.021.766,40 1.021.766,40 Grupa ponuđača "TRIGLAV OSIGURANJE" d.d. Sarajeo i "SARAJEVO OSIGURANJE" .d.d Sarajevo
Nabavka usluge prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola za potrebe realizacije "Škola skijanja" - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2020 117000,00
Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2019 356432,49
Nabavka usluge osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2019 1021766,40
Ugovor o nabavci računara i računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim srednjim školama i za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.01.2020 905.695,83 905.695,83 R&S d.o.o. Sarajevo
Nabavka interaktivnih tabli za javne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2019 193927,50
Nabavka računara i računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim srednjim školama i za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2019 905695,83
Ugovor o nabavci mrežne opreme za realizaciju projekta Elektronski dnevnik u javnim srednjim školama na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.12.2019 98.891,91 98.891,91
Nabavka mrežne opreme za realizaciju projekta Elektronski dnevnik u javnim srednjim školama na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2019 98891,91
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.12.2019 9.711,00 9.711,00 PROTIM d.o.o. Sarajevo, ul. Dobrinjske bolnice 1A, ID 4202459050007
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2019 9711,00
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručne edukacije iz oblasti obrazovanja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 14.11.2019
Ugovor o nabavci usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.07.2019 58.500,00 58.500,00 QSS d.o.o. Sarajevo, Dejzina Bikića bb, ID 4200103980007
Izmjena Plana javnih nabavki - 3 Plan nabavki
Nabavka usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.07.2019 58500,00
Ugovor o nabavci i isporuci licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2019 34.959,60 34.959,60 QSS d.o.o.
Nabavka licenci za softver Windows 7+ i MS Office 2010 za potrebe osnovnih i srednjih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019 34959,60
Javna nabavka i isporuka licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2019 34.959,60 34.959,60 QSS d.o.o.q
Izmjena Plana javnih nabavki - 2 Plan nabavki 04.07.2019
Nabavka usluga sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.06.2019 5.840,00 5.840,00 JU "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2, ID 420029889007
Nabavka čokolada i slatkiša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 7.020,00 7.020,00 "PENNY PLUS" d.o.o., Igmanska bb, Vogošća, ID 4200162210002
Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 1.989,00 1.989,00 "EKO MOBIL GROUP" d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, ID 4201823180004
Nabavka čunjeva za poligion za polaganje ispita za vozača "A" kategorije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga - 2019. Pokretanje i tok postupka
Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 28.03.2019
Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika i osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja nezgode u osnovnim i srednjim školama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 266.409,00 266.409,00 Grupa ponuđača Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje
Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 169.650,00 169.650,00 Grupa ponuđača Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje
Nabavka prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola - Škola skijanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2019 99.356,40 99.356,40 Centrotrans Eurolines d.o.o.
Nabavka prevoza učenika osnovnih i srednjih škola - posjeta Memorijalnom centru Potočari Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2019 75.970,44 75.970,44 Centrotrans Eurolines d.o.o.
Poziv za odstavljanje ponuda za nabavku usluga željezničkog prevoza učenika Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 31.08.2018
Izmjena Plana javnih nabavki za 2018. godinu -3 Plan nabavki 08.08.2018
Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2018 1.095.020,67 1.095.020,67 R&S d.o.o. Sarajevo
Nabavka licenciranog softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2018 29.764,80 29.764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 149.420,70 149.420,70 Birotim doo Sarajevo
Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5.145,50 5.145,50 KJKP Park doo Sarajevo
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja iz oblasti obrazovanja za potrebe MONM KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.04.2018
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018
Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 - MON Plan nabavki 14.03.2018
Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 6.000,00 6.000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 6.991,92 6.991,92 R&S d.o.o Vogošća
Plan nabavki za 2018. godinu - MON Plan nabavki 14.02.2018
Javna nabavka "Rekonstrukcija Centra za edukaciju - JU Gimnazija Obala" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.12.2017 70.135,20 70.135,20 Interming d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.12.2017 61.500,00 61.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Nabavka, isporuka i implementacija softverske aplikacije za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti MONM KS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.12.2017 52.837,20 52.837,20 QSS d.o.o.
Nabavka usluge edukacije nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.12.2017 62.800,00 62.800,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.12.2017 136.890,00 136.890,00 Metalka Trade doo Sarajevo ID 4200106220003
Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 199.859,40 199.859,40 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2017 99.403,20 99.403,20 R&S d.o.o Vogošća
Ukupno po stranici 2.866.712,67 4.883.487,77 4.883.487,77