Pretraga

Ukupno 126
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.07.2019 58.500,00 58.500,00 QSS d.o.o. Sarajevo, Dejzina Bikića bb, ID 4200103980007
Izmjena Plana javnih nabavki - 3 Plan nabavki
Nabavka usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.07.2019 58500,00
Ugovor o nabavci i isporuci licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2019 34.959,60 34.959,60 QSS d.o.o.
Nabavka licenci za softver Windows 7+ i MS Office 2010 za potrebe osnovnih i srednjih škola u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2019 34959,60
Javna nabavka i isporuka licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2019 34.959,60 34.959,60 QSS d.o.o.q
Izmjena Plana javnih nabavki - 2 Plan nabavki 04.07.2019
Nabavka usluga sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.06.2019 5.840,00 5.840,00 JU "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 2, ID 420029889007
Nabavka čokolada i slatkiša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 7.020,00 7.020,00 "PENNY PLUS" d.o.o., Igmanska bb, Vogošća, ID 4200162210002
Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 1.989,00 1.989,00 "EKO MOBIL GROUP" d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, ID 4201823180004
Nabavka čunjeva za poligion za polaganje ispita za vozača "A" kategorije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga - 2019. Pokretanje i tok postupka
Plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 28.03.2019
Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika i osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja nezgode u osnovnim i srednjim školama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 266.409,00 266.409,00 Grupa ponuđača Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje
Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 169.650,00 169.650,00 Grupa ponuđača Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje
Nabavka prevoza učenika šestih razreda osnovnih škola - Škola skijanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2019 99.356,40 99.356,40 Centrotrans Eurolines d.o.o.
Nabavka prevoza učenika osnovnih i srednjih škola - posjeta Memorijalnom centru Potočari Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2019 75.970,44 75.970,44 Centrotrans Eurolines d.o.o.
Poziv za odstavljanje ponuda za nabavku usluga željezničkog prevoza učenika Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 31.08.2018
Izmjena Plana javnih nabavki za 2018. godinu -3 Plan nabavki 08.08.2018
Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.08.2018 1.095.020,67 1.095.020,67 R&S d.o.o. Sarajevo
Nabavka licenciranog softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2018 29.764,80 29.764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 149.420,70 149.420,70 Birotim doo Sarajevo
Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5.145,50 5.145,50 KJKP Park doo Sarajevo
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja iz oblasti obrazovanja za potrebe MONM KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 18.04.2018
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018
Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 - MON Plan nabavki 14.03.2018
Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 6.000,00 6.000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 6.991,92 6.991,92 R&S d.o.o Vogošća
Plan nabavki za 2018. godinu - MON Plan nabavki 14.02.2018
Javna nabavka "Rekonstrukcija Centra za edukaciju - JU Gimnazija Obala" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.12.2017 70.135,20 70.135,20 Interming d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.12.2017 61.500,00 61.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Nabavka, isporuka i implementacija softverske aplikacije za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti MONM KS Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.12.2017 52.837,20 52.837,20 QSS d.o.o.
Nabavka usluge edukacije nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.12.2017 62.800,00 62.800,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.12.2017 136.890,00 136.890,00 Metalka Trade doo Sarajevo ID 4200106220003
Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 199.859,40 199.859,40 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.11.2017 99.403,20 99.403,20 R&S d.o.o Vogošća
Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2017 17.162,41 17.162,41 Bauerfeind d.o.o. Sarajevo
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 Plan nabavki 07.11.2017
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2 Plan nabavki 05.10.2017
Javna nabavka usluga edukacije, stručnog ospoobljavanja i usavršavanja nastavnika za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija 19.09.2017 59.500,00 59.500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2017 58.196,97 58.196,97 R&S doo Sarajevo, 4200056290005
Ugovor za javnu nabavku, isporuku i instalaciju računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2017 1.098.996,80 1.098.996,80 EDING Telecom & Commerce Engineering
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 1098996,80
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i instalacija računarske opreme za projekat Elektronske učionice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ugovor za nabavku ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 149.598,54 "R&S" d.o.o. Sarajevo 4200056290005
Nabavka ormarića i druge opreme za učenike prvih razreda u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 149598,54
Nabavka licenciranog sosftvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2017 29.764,80 29.764,80 QSS d.o.o. Sarajevo
Nabavka računarskih procesora za potrebe Ministarstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 6.899,26 6.899,26 IMTEC doo Sarajevo
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 1.342.054,94 4.150.541,41 4.000.942,87