Pretraga

Ukupno 124
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Obavještenje o javnoj nabavci - Elektronska učionica Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke licenciranog softvera OS Windows 7+ i MS Office 2010 Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Strategija za mlade Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju javnog postupka nabavke Elektronske učionice Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru ponuđača - Baza propisa Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka direktne nabavke usluga - izrada online platforme i održavanje baze propisa Pokretanje i tok postupka
Ugovor o nabavci bar kod čitača Ugovaranje i realizacija
Ugovor o nabavci ormarića Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju postupka nabavke ormarića Pokretanje i tok postupka
Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Bar kod čitači Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača - Bar kod čitači Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Smart televizora Pokretanje i tok postupka
Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma 1 Pokretanje i tok postupka
Odluka o nabavci putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Pokretanje i tok postupka
Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 3 Pokretanje i tok postupka
Odluka o poništenju dijela javnog konkurentskog postupka - LOT 2 Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Konkurentskom postupku za nabavku računara - LOT1 Pokretanje i tok postupka
Obavijest o izboru najboljeg ponuđača za nabavku licenciranog softvera za operativne sisteme i uredskog alata za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po LOT-ovima za nabavku besplatnih udžbenika Pokretanje i tok postupka
Korekcija plana nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00