Skip to main content
Please wait...

Svečano obilježena 75. godišnjica Pravnog fakulteta UNSA, hrama pravnog obrazovanja i razvoja pravnih nauka u BiH

Svečana sjednica Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u povodu 75 godina postojanja i rada, upriličena je jučer na Dan ovog fakulteta - 6. aprila u Svečanoj sali UNSA, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Zakonom o Pravnom fakultetu koji je objavljen 23. augusta 1946. godine u „Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine” osnovan je Pravni fakultet sa sjedištem u Sarajevu.

Svečanu sjednicu je otvorila prof.dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istakavši da svečana sjednica nije samo prilika da se vratimo u prošlost, već da omogućava da sagledamo kako ispunjavamo odgovornosti koje su davne 1946. godine povjerene ovom fakultetu.

„Pravni fakultet ima dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj naučnoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, u razvijanju raznovrsnih pravnih disciplina, te u obrazovanju pravničke inteligencije. Od osnivanja do danas Fakultet je izgradio brojne mostove znanja, naučnoistraživačkog, stručnog i pedagoškog rada, i učvrstio veze ne samo sa onima koji studiraju pravne nauke, već i sa onima koji ih proučavaju sa doktrinarnih pozicija i implementiraju u svakodnevnom životu“, istakla je dekanesa Sijerčić-Čolić.

Naglasila je da je zbog toga Fakultet desetljećima ima aktivnu ulogu u afirmaciji prava i pravnih nauka, razvoju nacionalnog pravnog sistema, te promociji i podizanju svijesti o značaju međunarodnog prava.

„Ako se osvrnemo unazad možemo konstatovati da je Pravni fakultet postigao izvanredne rezultate u istraživanju i studiranju pravnih nauka, i to ne samo u Bosni i Hercegovini nego i van njenih granica, i na tako stečenom znanju i ugledu podigao generacije mladih pravnika: Uloženi su i veliki napori u razvoj tradicionalnih pravnih disciplina, te otvorena vrata novim pravnim granama koje se afirmišu zajedno sa razvojem društva, ekonomije, tehnologije i međunarodnih odnosa“, navela je dekanesa Sijerčić-Čolić.

Istakla je da je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu hram pravnog obrazovanja i razvoja pravnih nauka u Bosni i Hercegovini.

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj je naveo da je ovaj značajni jubilej važan ne samo za Pravni fakultet i našu akademsku zajednicu, nego i za cjelokupno bosanskohercegovačko društvo, jer slobodno možemo reći da Pravni fakultet spada u historijsku jezgru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

„Kao najstarija univerzitetska ustanova u našoj zemlji za obrazovanje pravnih kadrova i oblikovanje pravne misli, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je bio i ostao okosnica u razvoju društvenih nauka na ovim prostorima. Ponosni smo što u našoj akademskoj zajednici imamo poznat i priznat fakultet koji od, sad već davne, 1946. godine educira kompetentne stručnjake iz svoje oblasti, učeći ih profesionalnoj etici i ličnoj odgovornosti, koje su krucijalne za pravnički poziv“, istakao je rektor Škrijelj.

Uz čestitke je dodao i da su elementi vlastite tradicije i iskustva zasigurno najbolji garant i putokaz za ovu instituciju kako i u budućnosti zadržati dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj, naučnoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti.

“Pravni fakultet je uvijek bio bastion znanja, prkosa i otpora, te intelektualnog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini”, naglasila je u svom obraćanju prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Istakla je da je obljetnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ponos cijelom društvu.

Ministrica Husić-Mehmedović je potom navela:

„Pravni fakultet je rasadnik najkvalitetnijih profesionalnih kadrova u našem društvu. Vi školujete tužioce, sudije, koji trebaju omogućiti pravni poredak u našem društvu i vratiti povjerenje u institucije. Vi školujete pravnike koji u okviru poznavanja evropskog pravnog sistema i EU institucija trebaju bh. društvo povesti put evropskih integracija i omogućiti bolji položaj BiH u Evropskoj uniji.“

I ministrica Husić-Mehmedović je uz čestitke na ovom značajnom jubileju dodala da bi bilo na čast svakom univerzitetu imati ovakav fakultet u svom članstvu.

O dugogodišnjoj uspješnoj saradnji sa Pravnim fakultetom UNSA ovim svečanim povodom govorili su i prof. dr. Grega Strban, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, prof. dr. Jelena Lepetić, prodekanesa za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te prof. dr. Maja Seršić, prodekanesa za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U akademskoj 2020/2021. godini, povodom obilježavanja 75 godina rada Pravnog fakulteta, dodjeljuju se zahvalnice domaćim i stranim pravnim licima, i to: Skupštini Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade KS, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Parlamentarnoj skupštini BiH, Ministarstvu pravde BiH, Akademiji nauka i umjetnosti BiH, Univerzitetu u Sarajevu, Ustavnom sudu BiH, Ustavnom sudu FBiH, Vrhovnom sudu FBiH, Sudu BiH, Kantonalnom sudu Sarajevo, Tužilaštvu BiH, Tužilaštvu FBiH, Tužilaštvu KS, Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, VSTV-u BiH, Advokatskoj/Odvjetničkoj komori FBiH, Notarskoj komori FBiH, Ambasadi Njemačke u BiH, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, USAID-u, IRZ-u, GIZ-u, Konrad-Adenauer-Stiftung-u.