Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili teološke fakultete Univerziteta u Sarajevu

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa svojim saradnicima, u petak 23. aprila 2021. godine posjetili Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet.

Posjete teološkim fakultetima upriličene su na samom kraju aktivnosti u kojoj su ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili skoro sve akademije, fakultete i institute Univerziteta u Sarajevu, te je u razgovorima sa predstavnicima ovih fakulteta u više navrata naglašeno da upravo teološki fakulteti, kao punopravne članice Univerziteta, predstavljaju jednu od izraženih osobenosti UNSA koja ga čini još konkurentnijim u domaćim, regionalnim i međunarodnim okvirima.

Dekan Fakulteta islamskih nauka, prof.dr. Zuhdija Hasanović istakao je bogatu historiju ove visokoškolske ustanove, ali i njenu današnju modernu organizaciju, koja se ogleda kako u načinu na koji je nastava organizirana tako i u pogledu sadržaja nastavnih programa i planova, te domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata koji se na ovom fakultetu provode.

Dekan Hasanović je naglasio i činjenicu da je Fakultet prepoznat i cijenjen u širem evropskom akademskom prostoru.

I Katolički bogoslovni fakultet, prema riječima njegovog dekana prof.dr. Darka Tomaševića, diči se svojom bogatom i dugom historijom u Bosni i Hercegovini.

Najstariji i jedini katolički fakultet u Bosni i Hercegovini primjer je kvalitetno organizirane i konkurentne teološke visokoobrazovne ustanove.

Kao i druge organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, i teološki fakulteti se suočavaju sa izazovima koji se odnose na rješavanje problema nedostajućeg nastavnog kadra i unapređenja finansijske konstrukcije neophodne za neometano djelovanje fakulteta.

Ipak, dekani su saglasni u izražavanju zadovoljstva zbog činjenice da su od 2013. godine stekli status punopravnih članica Univerziteta.

U tom smislu i rektor Škrijelj je iskazao svoje zadovoljstvo, jer je punopravnim članstvom zaustavljena neopravdana diskriminacija nastavnika i studenata teoloških fakulteta, koji su zbog svoje povijesti, ukorijenjenosti u zajednici i kvaliteta svog rada neprocjenjiva vrijednost za Univerzitet u Sarajevu.

Sličan stav je iskazala i ministrica Husić-Mehmedović, koja je naglasila spremnost Ministarstva koje predvodi da čim prije pristupi dodatnom uređenju odnosa sa teološkim fakultetima, čime bi se u potpunosti dogovorili svi aspekti saradnje između Kantona Sarajevo, kao osnivača Univerziteta u Sarajevu, i islamske i katoličke vjerske zajednice koje su osnivači teoloških fakulteta.

U razgovorima sa predstavnicima teoloških fakulteta naročito je naglašeno zadovoljstvo zbog uspostavljanja i provođenja postdiplomskog programa posvećenog izgradnji mira, koji zajednički provode tri teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini, uz Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet, ovdje učestvuje i Pravoslavni bogoslovski fakultet, što ovaj program čini jedinstvenim u svjetskim okvirima i daje izuzetan doprinos međunarodnoj promociji Univerziteta u Sarajevu.