Skip to main content
Please wait...

Konstituisan Savjet za nauku

U okviru Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo danas je konstituisan Savjet za nauku.

Ovo tijelo će u okviru svojih nadležnosti definisanih Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti biti podrška resornoj ministrici Meliki Husić-Mehmedović u promociji nauke, unapređenju naučnih rezultata i istraživačkih dostignuća u Kantonu Sarajevo.

Savjet za nauku broji devet članova, poštujući različite grupacije, univerzitete i tržište rada, a naredne četiri godine će njim predsjedavati akademik Asif Šabanović.

Ovim povodom, ministrica Husić-Mehmedović je istakla svoje zadovoljstvo i čast što će imati ovakve kolegice i kolege u Savjetu za nauku.

„Riječ je o izuzetno referentnom skupu naučnika, od čijih savjeta će korist imati ne samo Ministarstvo, već cijelo BH društvo. Kao prvu aktivnost Savjet je danas dobio prijedlog kriterija za sufinansiranje naučnoistraživačkih, odnosno umjetničkoistraživačkih projekata. Nakon njihovog mišljenja planiramo raspisati javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje projekata sredstvima u iznosu od tri miliona KM“, naglasila je ministrica Husić-Mehmedović.

Najavljeno je i kako će susreti članova Savjeta za nauku biti redovno organizirani, te naglašeno kako su profesori entuzijasti koji imaju za cilj promjenu sistema promocije nauke i uključivanje više istraživača u projekte, sa posebnim naglaskom na mlađe istraživače, doktorante i magistrante.