Skip to main content
Please wait...

Otvoren obnovljeni amfiteatar na Prirodno-matematičkom fakultetu

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je otvoren obnovljeni amfiteatar. Radi se o prvoj rekonstrukciji nakon više od 60 godina, kojom su studenti dobili moderan amfiteatar sa novim učioničkim namještajem, informatičkom opremom, pametnom tablom i klima uređajem.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 85.000 KM, od čega je Ministarstvo za visoko nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo 61.000, dok je ostatak finansiran sredstvima PMF-a.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Melika Husić-Mehmedović izrazila je zadovoljstvo što je jedan ovako veliki projekt realiziran u kratkom vremenskom roku.

"Na početku mandata krenuli smo sa idejom da svake godine iz sredstava Ministarstva renoviramo po jedan amfiteatar na fakultetima u KS, jer su potrebe za tim velike. Svaki fakultet ima barem jedan amfiteatar koji je oronuo i nije u redu da studenti u takvim uslovima provode svoje studentske dane. Ponosni smo što će ove godine studenti sjesti u nove klupe, sa novom opremom i uslovima kakvi dolikuju studentima bilo gdje u svijetu", rekla je ministrica Husić-Mehmedović.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof.dr. Nusret Drešković rekao je da je izvršena rekonstrukcija najvećeg amfiteatra na fakultetu, koja je podrazumijevala podnopolagačke radove, krečenje i nabavku novog učioničkog namještaja koji je nije obnavljan od 1959. godine.

"Ovo je jedan od svečanijih dana, kojim smo kapitalizirali zajedničko ulaganje sa Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS. Izražavam zahvalnost Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu na doniranim sredstvima koja su uspješno realizirana kroz javnu nabavku provedenu u mjesecu maju. Dobili vrlo moderan amfiteatar koji će osim za realizaciju nastavnog procesa, služiti i u druge svrhe, poput naučnih skupova, kongresa, seminara, simpozijuma itd", rekao je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, prof.dr. Nusret Drešković.