Skip to main content
Please wait...

Skupština KS usvojila izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku.

Na prijedlog Vlade, ovim izmjenama omogućeno je uvođenje dodatnog septembarskog-oktobarskog ispitnog roka studentima, kao i prenos 15 ECTS bodova, odnosno najviše tri predmeta neovisno o vrednovanju u narednu akademsku godinu. 

Omogućeno je redovnim samofinansirajućim studentima s prosjekom ocjena osam i više, a koji su položili sve predmete iz prethodne godine, te koji su studij do tada plaćali, da budu oslobođeni od plaćanja školarine za narednu akademsku godinu.

Ovo su bila i tri ključna studentska zahtjeva. 

Jedna od izmjena odnosi se na član 118. ovog zakona, a kojom  se otklanjaju zakonske prepreke za angažman akademskog osoblja sa jedne organizacione jedinice na drugu, u okviru Univerziteta u Sarajevu. Time će biti omogućeno redovno odvijanje nastavnog procesa na 402 predmeta na kojima postoji potreba za angažman spomenutog osoblja sa drugih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

„Cilj je sanirati negativne ekonomske i druge posljedice koje su usljed pandemije Covid-19 pretrpili studenti i studentice, te prevazići određene poteškoće u organizaciji nastavnog procesa proizišle iz nedavno okončane pravne integracije Univerziteta u Sarajevu“, istakla je v.d ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Darja Softić Kadenić.

Skupština je na ovoj sjednici zadužila Vladu KS „da aktom riješi problem nastavka studija socijalnih i drugih osjetljivih kategorija stanovništva, koji su zbog opravdanih razloga prestali sa redovnim školovanjem na Univerzitetu u Sarajevu“. Ovaj zaključak usvojen je na prijedlog zastupnice Jasne Duraković i zastupnika Damira Nikšića.