Privatna predškolska ustanova ''Bloom'', Sarajevo

Vlasnik: 
Maëlys de Rudder,
Adresa: 
Nalina 16, Stari Grad Sarajevo
Telefon: 
033/207-899
Fax: 
033/865-564
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova