Peta osnovna škola - Ilidža

Adresa: 
Umihane Čuvidine 58
Telefon: 
515-177
Fax: 
515-571
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: