OŠ “Čengić Vila I”

Adresa: 
Fetaha Bećirbegovića 2
Telefon: 
653-759
Fax: 
640-220
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: