OŠ “Grbavica I”

Adresa: 
Grbavička 14
Telefon: 
661- 278
651-337
Fax: 
651-337
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: