OŠ “Grbavica II”

Adresa: 
Behdžeta Mutevelića bb
Telefon: 
642-642
Fax: 
651-121
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: