OŠ “Behaudin Selmanović”

Adresa: 
Viteška 6, Briješće, Sarajevo
Telefon: 
780-020
Fax: 
033/780-021
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: