OŠ “Fatima Gunić”

Adresa: 
Nerkeza Smailagića 18
Telefon: 
545-181
Fax: 
472-752
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: