OŠ “Aleksa Šantić”

Adresa: 
Branislava Nušića 95
Telefon: 
456-533
461-300
Fax: 
461-300
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: