Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Adresa: 
Aleje Bosne srebrene 22
Telefon: 
473-019
460-745
455-483
Fax: 
473-020
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: