OŠ “Hamdija Kreševljaković”

Adresa: 
Carina 2
Telefon: 
272-720
Fax: 
272-720
Tip: 
Osnovne školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: