OŠ “Isa-beg Ishaković”

Adresa: 
Kemala Kapetanovića 43
Telefon: 
652-231
Fax: 
656-877
Tip: 
Osnovne školePrivatna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: