Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Adresa: 
Asima Ferhatovića 2
Telefon: 
440-969
Fax: 
440-969
Tip: 
Srednje školeJavna
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: