Akademija likovnih umjetnosti

Adresa: 
Obala Maka Dizdara 3
Telefon: 
664-883
Fax: 
664-883
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: