Pravni fakultet

Adresa: 
Obala Kulina bana 7
Telefon: 
206-350
Fax: 
206-355
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: