Prirodno-matematički fakultet

Adresa: 
Zmaja od Bosne 35
Telefon: 
279-949
Fax: 
649-359
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: