Veterinarski fakultet

Adresa: 
Zmaja od Bosne 90
Telefon: 
655-922
Fax: 
610-908
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: