Univerzitet u Sarajevu

Adresa: 
Obala Kulina Bana 7
Telefon: 
226-378
Fax: 
226-379
Tip: 
Visokoškolske ustanoveUnivrerzitet u Sarajevu
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: