Predškolska ustanova "International Montessori House"

Adresa: 
Avde Smajlovića 9 i Buka 11
Telefon: 
+387 33 718-140
+387 33 718-141
+387 33 267-965
Fax: 
+387 33 267-966
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova