Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra "Hermann Gmeiner"

Adresa: 
Semira Frašte bb
Telefon: 
465-452
Tip: 
Predškolske ustanovePrivatna PU
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova