Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo)

Adresa: 
Omladinska broj 16
Telefon: 
424-450
Fax: 
424-471
Tip: 
Osnovne školePrivatna OŠ koja radi po nastavnom planu i programu druge države
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: