Konkurs za sufinansiranje magistarskih i doktorskih disertacija

Na osnovu člana 3. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, a u vezi sa članom 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04), Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo:

P O N I Š T A V A
K o n k u r s za sufinansiranje izrade i obrade magistarskih radova (samo magisterij nauka) i doktorskih disertacija objavljen u listu „Dnevni avaz“ od 28.12.2010. godine i ujedno objavljuje:
Na osnovu člana 3. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija broj: 11-14-27903/10-11 od 27. 01. 2011. godine,
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE IZRADE I OBRADE MAGISTARSKIH RADOVA (SAMO MAGISTERIJ NAUKA) I DOKTORSKIH DISERTACIJA
(objavljeno na web stranici 31. 01. 2011. godine)