Konkurs za stipendije u okviru programa Erasmus Mundus II

Konkurs za stipendije u okviru programa Erasmus Mundus II za studente, nastavnike i saradnike Sarajevskog univerziteta za studijske boravke u trajanju od 1 do 24 mjeseca otvoren je do 15. aprila 2011. godine. Stipendije su prvenstveno namijenjene studentima, nastavnicima i saradnicima iz sljedećih oblasti: prirodne nauke, tehnologija, inžinjering i matematika, ali i za druge naučne oblasti postoji određen broj stipendija. Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu tako što će preko web stranica www.em2stem.eu i www.unsa.ba pristupiti prijavnim obrascima i uputama za prijavu.

Univerziteti na kojima studenti, nastavnici i saradnici mogu realizovati svoj boravak su: City univerzitet u Londonu, Velika Britanija; Tehnološki univerzitet Lapeenranta, Finska; Freie univerzitet u Berlinu, Njemačka; Limerick univerzitet, Irska; Univerzitet u Varšavi, Poljska; Tehnološki univerzitet u Wroclawu, Poljska; Univerzitet u Bukureštu, Rumunija; Tehnički univerzitet Cluj-Napoca, Rumunija.

(objavljeno na web stranici 18. 02. 2011. godine)