Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za Sedmu OŠ