Obrazovanje za mir

U okviru realizacije projekta "Obrazovanje za mir" - Institut za Balkan / OSCE, u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom Kantona Sarajevo, održan je seminar u hotelu "Hollywood" - Ilidža, dana 26. 03. 2010. godine, za pedagoge i nastavnike srednjih i osnovnih škola Kantona Sarajevo.

 

Cilj ovog seminara je da se principi obrazovanja za mir integriraju u sve nastavne predmete osnovnih i srednjih škola.Ovaj projekat je potpisalo 13 ministarstava i podržalo 8 pedagoških zavoda i Zavod za školstvo u Mostaru.

 

Primjer kako se ovi Obrazovni principi mogu integrirati kroz različite predmete, prezentirana su 3 nastavna časa i to:

Iz predemeta Historija

  • tema : Stara Grčka - Ideja mira u Olimpijskim igrama, savjetnica Mirsada Baraković 

Iz predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

  • tema: Ujedinjene Nacije, Ideja Svjetskog mira, sigurnost i integracija, savjetnica Azemina Bogdanović

Iz predmeta Hemija

  • tema: Oksidacija i oksidi, savjetnica Hiba Sikirić
Undefined