Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje i inkluzivno obrazovanje

Nadležnosti

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje i inkluzivno obrazovanje obavlja poslove:

 • utvrđuje prijedlog politike u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i provodi utvrđenu politiku;
 • provodi proceduru oko osnivanja, rada i predstanka rada javnih ustanova i ustanova koje pružaju usluge u oblasti obrazovanja;
 • obezbjeđuje uvjete za kvalitetno obrazovanje na nivou predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, zasnovane na savremenom nastavnim planovima i programima;
 • obezbjeđuje uvjete da se svoj djeci – školskim obveznicima omogući uključivanje u obrazovni sistem, kako djeci normalnog prisho-fizičkog razvoja, tako i djeci sa posebnim obrazovnim potrebama;
 • priprema zakone i druge propise iz oblasti obrazovanja na nivou predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
 • uspostavlja i vodi registre javnih ustanova i ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
 • utvrđuje prijedloge pedagoških standarda i normativa za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
 • utvrđuje prijedloge nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje;
 • utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prve razrede srednjih škola i raspisuje konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola;
 • daje saglasnost na pravila koja donose odgojno-obrazovne ustanove;
 • rješava upravne stvari iz nadležnosti Sektora;
 • pruža stručnu pomoć kod primjene zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja;
 • učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja direktora javnih ustanova;
 • učestvuje u postupku imenovanja i razrješenja članova školskih i nadzornih odbora javnih ustanova;
 • uspostavlja saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama u cilju unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa;
 • obavlja i druge poslove iz nadležosti Sektora.