Auto-škole

Auto-škole i instruktori

Naziv auto-škole: BRAĆA KOVAČEVIĆ

Kovačević Nusret , Telefon: 061/143-599
Pramenković Kemal , Telefon: 061/365-260

Naziv auto-škole: CITY

Gojak Hikmet , Telefon: 061/145-598
Tucaković Semir

Naziv auto-škole: COACH

Alihodžić Haris , Telefon: 061/775-524
Vladavić Emina , Telefon: 061/374-730
Alibašić Memsur , Telefon: 061/134-916
Krajčin Senad
Alibašić Velida , Telefon: 061/351-792
Alibašić Mevlida , Telefon: 061/278-088
Alibašić Velid , Telefon: 061/146-193

Naziv auto-škole: CODE

Hadžić Edin , Telefon: 061/817-915
Hadžić Semir , Telefon: 062/529-954

Naziv auto-škole: COOL - KIKE

Sejfović Nedžib , Telefon: 061/143-035

Naziv auto-škole: DOLET

Ismajlovski Hajrudin , Telefon: 061/901-685
Halvadžija Sead , Telefon: 061/138-891
Suljević Hamza , Telefon: 061/109-331

Naziv auto-škole: DRIVER

Vranj Remzo , Telefon: 061/200-473
Kadrić Mirsad

Naziv auto-škole: ENISA

Šehić Avdija , Telefon: 061/989-931
Šehić Enisa , Telefon: 062/275-511

Naziv auto-škole: EURO GOLF

Dedović Halil , Telefon: 061/135-555
Šalaka Muharem , Telefon: 061/142-931

Naziv auto-škole: EURO-KULA

Kuldija Kemal