Auto-škole

Auto-škole i instruktori

Naziv auto-škole: MAXLINE

Kudra Arnes , Telefon: 061/018-768
Zorlak Adna , Telefon: 061/256-271
Bakija Edin
Mirvić Sakib , Telefon: 061/800-491
Torche Džemila , Telefon: 061/250-516
Avdibašić Samir , Telefon: 062/257-944
Puškar Davor
Mujević Amira , Telefon: 063/851-390
Valjevac Aid , Telefon: 061/862-663
Suljagić Haris , Telefon: 062/374-154
Mastilo Željko
Panjeta Nasuf , Telefon: 061/177-960

Naziv auto-škole: MENAGER

Durak Avdaga , Telefon: 061/916-792
Hodžić Zahid

Naziv auto-škole: OLIMP

Redžić Edis , Telefon: 061/247-817
Obrenović Aleksandar , Telefon: 061/135-390

Naziv auto-škole: PEJDS

Barukčić Pajo , Telefon: 061/201-698
Barukčić Jasminka , Telefon: 061/843-014

Naziv auto-škole: QUEENS

Hot Samira , Telefon: 062/664-211
Ibričić Zijo , Telefon: 061/497-088

Naziv auto-škole: REGLEMAN

Čaušević Abdulah , Telefon: 061/141-595
Bajrović Hamid , Telefon: 061/221-339

Naziv auto-škole: SABA TRANS

Šabaredžović Mersad , Telefon: 061/270-152
Omeragić Jasmin , Telefon: 061/827-542