Auto-škole

Auto-škole i instruktori

Naziv auto-škole: SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

KADIĆ ADNAN
Komar Nail , Telefon: 033/561-940
Mujezinović Sejad , Telefon: 033/561-940

Naziv auto-škole: START LINE

Rožajac Elvir
Bašić Semir

Naziv auto-škole: STOP

Bogdanić Mesud , Telefon: 061/214-664
Hadžović Ismet , Telefon: 061/513-918
Bukva Adil , Telefon: 061/812-671

Naziv auto-škole: SVJETLOSNI ZNAK

Terzić Mehmed , Telefon: 061/913-555
Suljić Izet
Hodžić Elvisa

Naziv auto-škole: TICA

Dervišević Fuad , Telefon: 061/734-419
Vrabac Selmir , Telefon: 061/712-808

Naziv auto-škole: TRAVEL-TRANS

Dedović Zijad , Telefon: 061/161-211
Dedović Elvira , Telefon: 062/320-320

Naziv auto-škole: VAH

Velić Ahmed , Telefon: 061/555-412
Veljan Amer , Telefon: 061/157-135

Naziv auto-škole: VOLAN

Hadžibulić Dževada , Telefon: 061/224-008
Hadžibulić Adil , Telefon: 061/132-663

Naziv auto-škole: ZANASA

Obhođaš Samir , Telefon: 061/276-074
Zrno Feđa
Uzunović Zaim

Naziv auto-škole: ZELENI SIGNAL

Međuseljac Islam , Telefon: 061/172-851
Malagić Refik , Telefon: 061/192-199