RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ POZNAVANJA PROPISA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ZA 12. NOVEMBAR 2019. GODINE