BH Centar za obrazovanje odraslih

Vlasnik: 
Eldin Ždralović
Adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije br. 6, Sarajevo
Telefon: 
033/265-775
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: