Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla"

Vlasnik: 
Udruženje CEI "Nahla"
Adresa: 
Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo
Telefon: 
033/710-650
Fax: 
033/641-664
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Nevladina organizacija
Lokacija: