Centar za obrazovanje i poduzetništvo

Vlasnik: 
VisiTel doo Sarajevo
Adresa: 
Alojza Benca 4, Sarajevo i Igmanska bb, Vogošća
Telefon: 
+387 33 425 365
Fax: 
+387 33 425 367
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: