Lista ustanova

Visokoškolske ustanove
Naziv Adresa Fax Telefon Web adresa
Univerzitet u Sarajevu Obala Kulina Bana 7 226-379 226-378
Akademija likovnih umjetnosti Obala Maka Dizdara 3 664-883 664-883 http://www.alu.unsa.ba
Akademija scenskih umjetnosti Adresa: Obala Kulina Bana 11 272-361 215-277 http://www.asu.unsa.ba
Arhitektonski fakultet Patriotske lige 30 213-494 663-944 http://www.af.unsa.ba
Ekonomski fakultet Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1 275-994 275-900 http://www.efsa.unsa.ba
Elektrotehnički fakultet Zmaja od Bosne bb 250-725 250-700 http://www.etf.unsa.ba
Fakultet islamskih nauka Ćemerlina 54 232-981 251-046 http://www.fin.ba
Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva Fra Anđela Zvizdovića 1 + 387 (0)33 296 4 + 387 (0)33 296 4 http://www.aubih.edu.ba
Fakultet političkih nauka Skenderija 72 666-884 666-844 http://www.fpnsa.edu.ba
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Patriotske lige 41 211-537 213-602 http://www.fasto.unsa.ba
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Zmaja od Bosne 8 561-216 561-200 http://www.fknbih.edu
Fakultet za saobraćaj i komunikacije Patriotske lige 41 212-764 212-764 http://www.fsk.unsa.ba
Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu Patriotske lige broj 41 554-146 553-835
Fakultet zdravstvenih studija Bolnička 25 264-821 264-820 http://www.fzs.unsa.ba
Farmaceutski fakultet Zmaja od Bosne 8 033/586-356 033/586-180 http://www.ffsa.unsa.ba
Filozofski fakultet Franje Račkog 1 667-873 253-100 http://www.ff.unsa.ba
Građevinski fakultet Patriotske lige 30 200–158 278-400 http://www.gf.unsa.ba
Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Francuske revolucije bb +387(0)33 782 131 +387(0)33 782 130 http://www.ibu.edu.ba
Internacionalni univerzitet u Sarajevu - International University of Sarajevo Hrasnička cesta 15 +387 33 957 105 +387 33 957 101/1 http://www.ius.edu.ba
Katolički bogoslovni fakultet Josipa Štadlera 5 441-252 533-516
Mašinski fakultet Vilsonovo šetalište 9 653-055 656-562 http://www.mef.unsa.ba
Medicinski fakultet Čekaluša 90 203–670 663-743 http://www.mf.unsa.ba
Muzička akademija Josipa Štadlera 1/II 444-896 200-299 http://www.mas.unsa.ba
Pedagoški fakultet Skenderija 68 214–606 214-607 http://www.pf.unsa.ba
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne 8 667 - 429 653-033 http://www.ppf.unsa.ba
Pravni fakultet Obala Kulina bana 7 206-355 206-350 http://www.pfsa.unsa.ba
Prirodno-matematički fakultet Zmaja od Bosne 35 649-359 279-949 http://www.pmf.unsa.ba
Stomatološki fakultet sa klinikama Bolnička 4a 443-395 443-269 http://www.sf.unsa.ba
Šumarski fakultet Zagrebačka 20 611-349 611-349 http://www.sfsa.unsa.ba
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology Hrasnička cesta 3a +387(0)33 975-030 +387(0)33 975-000 http://www.ssst.edu.ba
Veterinarski fakultet Zmaja od Bosne 90 610-908 655-922 http://www.vfs.unsa.ba/