Lista ustanova

Predškolske ustanove
Naziv Adresa Fax Telefon
BH Centar Predškolska ustanova Sarajevo 6. mart br. 56, Hadžići 033-265-776 033-265-775, 033-428-365
Dječiji vrtić “SVETA OBITELJ” Briješćanska bb Ilidža – Stup
JU "Djeca Sarajeva" La benevolencija 4 Sarajevo 663-677 213-529
PPU "Kids Land" Džemala Bijedića 2 +387(0)33 022-231
PPU "Osmijeh" Braće Begića bb +387(0)33 219-073
PPU “Discover Me Academy” Avde Smajlovića 7.i 9., Sarajevo 033/860-000 , office@dma.ba
PPU “Maarif Kindergarden” Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo
Predškolska ustanova "Bi-lingual nursery school" Sarajevo Trebinjska 8a Buća Potok 651-708
Predškolska ustanova "Bonum" Alipašina 22a 033/565-275 033/565-274
Predškolska ustanova "ĆU-ĆU" Trg međunarodnog prijateljstva br. 8
Predškolska ustanova "Dječiji vrtić Srce" Bjelave 54 275-700, 275-701
Predškolska ustanova "Hokus Pokus" Kranjčevića 13 062/119-998
Predškolska ustanova "International Montessori House" Avde Smajlovića 9 i Buka 11 +387 33 267-966 +387 33 718-140, +387 33 718-141, +387 33 267-965
Predškolska ustanova "Poni" Alipašina 37 205-232
Predškolska ustanova "Sretno djetinjstvo" Sarajevo Džemala Bijedića br. 297A +387(0)33 695-013
Predškolska ustanova "Sunshine International Pre-School" Dobojska br. 6 711-212 944-163, 944-165
Predškolska ustanova "Tvornica radosti" Ferhadija 10b 261-777
Predškolska ustanova SMART Kupreška br. 17 033/710-200
Predškolska ustanova u sastavu SOS Društvenog centra "Hermann Gmeiner" Semira Frašte bb 465-452
Predškolska ustanova vrtić "Aprilski Cvjetovi" Envera Šehovića 1 +387(0)33 650 483
Predškolska ustanova vrtić "Bajka" Vrbanjuša 138 +387(0)33 531-649
Predškolska ustanova vrtić "Biseri" Očaktanum 60 +387(0)33 536-220
Predškolska ustanova vrtić "Dječiji grad" Olimpijska bb +387(0)33 469-591
Predškolska ustanova vrtić "Dunje" Brčanska bb +387(0)33 648 984
Predškolska ustanova vrtić "Ilijaš" 19. Juli bb +387(0)33 402-217
Predškolska ustanova vrtić "Iskrica" Patriotske lige br. 16. +387(0)33 202-851
Predškolska ustanova vrtić "Kekec" Ferde Hauptmana 36 +387(0)33 616-331
Predškolska ustanova vrtić "Košuta" Aleja Lipa 49 +387(0)33 617-322
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Gradačačka 145 +387(0)33 641-542
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Prvomajska 41 +387(0)33 643 194
Predškolska ustanova vrtić "Lane" Hermana Koste 3 +387(0)33 202-981
Predškolska ustanova vrtić "Leptirići" Kranjčevićeva 23 +387(0)33 206-598
Predškolska ustanova vrtić "Makovi" Maka Dizdara 12 +387(0)33 220-211
Predškolska ustanova vrtić "Mašnica" Kemala Kapetanovića 25 +387(0)33 661-505
Predškolska ustanova vrtić "Pčelica" Jekovac 1 +387(0)33 233-430
Predškolska ustanova vrtić "Pony" Alipašina 37 +387(0)33 205-532
Predškolska ustanova vrtić "Radost-Hrasnica" A. Bojovića bb +387(0)33 698-338
Predškolska ustanova vrtić "Ribica" Igmanski put 85 +387(0)33 422-733
Predškolska ustanova vrtić "Rosice" Paromlinska 7 +387(0)33 525-028
Predškolska ustanova vrtić "Šareni Voz" Odobašina 10 +387(0)33 206-517
Predškolska ustanova vrtić "Skenderija" Skenderija 2 +387(0)33 208-234
Predškolska ustanova vrtić "Slavuj" Josipa Vancaša 25 +387(0)33 663-676
Predškolska ustanova vrtić "Srećica" Dobrinjske bolnice 4 +387(0)33 460-527
Predškolska ustanova vrtić "Trešnjica" Omladinska 12 +387(0)33 433-881
Predškolska ustanova vrtić "Višnjik" Bolnička 38 +387(0)33 203-255
Predškolska ustanova vrtić "Vrapčić" Husrefa Redžića 5 +387(0)33 205-004
Predškolska ustanova vrtić "Zeko" Adema Buće bb +387(0)33 644 880
Predškolska ustanova “Akademija radosti” Emerika Bluma br. 27, Sarajevo 033/810-930
Predškolska ustanova “Behar” Ilijaš Lješevo bb Ilijaš 402-712 402-204
Predškolska ustanova “Palčić” Sarajevo Jukićeva 1. Sarajevo Koševsko brdo 061 183-869
Predškolska ustanova “Sunce” Sarajevo Sutjeska 1 Sarajevo 061 213-009
Privatna predškolska ustanova ''Bloom'', Sarajevo Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna predškolska ustanova “Tom&Jerry” Dobrinjska br. 211, Sarajevo 060/3068482
Privatna PU "Cvrčak" Saliha Udžvarlića br.1, Sarajevo 0617587-360
PU "Bilingual Nursery School" Trebinjsa 8a +387(0)33 973-091
PU "Waldorfski vrtić Kolibica" Ismeta Alajbegovića Šerbe 22, Stup, 71000 Sarajevo 061719886
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” Hamze Čelenke 1, Ilidža 523-550 523-550
Vrtić "Sunce u Mjedenici" Mjedenica 34 +387(0)33 207-962