Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Četvrta osnovna škola - Ilidža Put Famosa 33 698-203 698-202
CPCD - SMART centar za obrazovanje odraslih Gradačačka bb, 71000 Sarajevo 033 644-810
Deseta osnovna škola Ilidža Osik 210 230-209 564-540
Deveta osnovna škola Rakovička cesta 339 428-416 428-415
Dječiji vrtić “SVETA OBITELJ” Nikole Šopa 50a, Ilidža – Stup 033/471-411
Druga gimnazija Sutjeska 1 667-438 667-438
Druga osnovna škola - Ilidža Školska 1, Hrasnica 510-640 514-137
Ekonomski fakultet Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1 275-994 275-900
Elektrotehnička škola za energetiku Zmaja od Bosne 37 655-285 235-014
Elektrotehnički fakultet Zmaja od Bosne bb 250-725 250-700
Fakultet islamskih nauka Ćemerlina 54 232-981 251-046
Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva Fra Anđela Zvizdovića 1 + 387 (0)33 296 4 + 387 (0)33 296 4
Fakultet političkih nauka Skenderija 72 666-884 666-844
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Patriotske lige 41 211-537 213-602
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Zmaja od Bosne 8 561-216 561-200
Fakultet za saobraćaj i komunikacije Patriotske lige 41 212-764 212-764
Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu Patriotske lige broj 41 554-146 553-835
Fakultet zdravstvenih studija Bolnička 25 264-821 264-820
Farmaceutski fakultet Zmaja od Bosne 8 033/586-356 033/586-180
Filozofski fakultet Franje Račkog 1 667-873 253-100