Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Privatna predškolska ustanova „Kids Land“ Džemala Bijedića br. 2, Sarajevo 033/618-564
Privatna PU "Cvrčak" Saliha Udžvarlića br.1, Sarajevo 0617587-360
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - osnovna škola Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - predškolska ustanova Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - srednja škola Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Privatna ustanova za obrazovanje odraslih „Senad Hair Academy“ Grbavička br. 8a, Sarajevo 033/715-615
Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija br. 8, Sarajevo 033/250-138 033/250-100
Prosvjetno - pedagoški zavod Terezija 48/III +387 33 279-206 +387 33 279-200
Prva bošnjačka gimnazija Petrakijina 22 668-212 461-780
Prva gimnazija Gimnazijska 3 216-685 203-567
Prva osnovna škola - Ilidža Mala aleja 15 639-574 639-575
Prva privatna OŠ “Isa-beg Ishaković” Banjalučka bb, 71000 Sarajevo 957-495 957-496
PU "Waldorfski vrtić Kolibica" Ismeta Alajbegovića Šerbe 22, Stup, 71000 Sarajevo 061719886
Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo) Omladinska broj 16 424-471 424-450
Šabić d.o.o. - Pravni subjekat za obrazovanje odraslih Radićeva 4D, Sarajevo 033/557-020
Sedma osnovna škola – Ilidža Blažuj 118 761-630 761-630
Šesta osnovna škola - Ilidža Barska bb Stup 626-783 623-405
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Azize Šaćirbegović 80 655-950 655-950
Srednja ekonomska škola Zmaja od Bosne 39 250-048 250-041
Srednja elektrotehnička škola Safeta Zajke 2 650-998 650-989