Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Treća gimnazija Vilsonovo šetalište 16 279-251 279-250;
Treća osnovna škola - Ilidža Nasihe Kapidžić Hadžić 1 638-473 638-479
TRI D Centar za obrazovanje Alipašina bb, Sarajevo
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology Hrasnička cesta 3a +387(0)33 975-030 +387(0)33 975-000
Ustanova za obrazovanje odraslih "Nova zanimanja" Hamdije Kreševljakovića br. 18, Sarajevo
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” Hamze Čelenke 1, Ilidža 523-550 523-550
Veterinarski fakultet Zmaja od Bosne 90 610-908 655-922
Vrtić "Sunce u Mjedenici" Mjedenica 34 +387(0)33 207-962
Zavod “Mjedenica” Mjedenica 34 207-962 207-963
Željeznički školski centar Ložionička 8 722-941 722-940