Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Zavod “Mjedenica” Mjedenica 34 207-962 207-963
Željeznički školski centar Ložionička 8 722-941 722-940