Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Veterinarski fakultet Zmaja od Bosne 90 610-908 655-922
Vrtić "Sunce u Mjedenici" Mjedenica 34 +387(0)33 207-962
Zavod “Mjedenica” Mjedenica 34 207-962 207-963
Željeznički školski centar Ložionička 8 722-941 722-940