Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
JU Srednjoškolski centar Hadžići 6. mart br. 19, Hadžići 033/420-337 033/580-710
Katolički bogoslovni fakultet Josipa Štadlera 5 441-252 533-516
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 653-506 665-521
Katolički školski centar - srednja medicinska škola Šenoina 3 552-021 218-295
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Mehmed Paše Sokolovića 11 665-521 653-506
Mašinski fakultet Vilsonovo šetalište 9 653-055 656-562
Medicinski fakultet Čekaluša 90 203–670 663-743
Međunarodna gimnazija "Richmond Park International Secondary School" Francuske revolucije bb 782-121 944-130
Međunarodna njemačka škola Sarajevo - Internationale Deutsche Schule Sarajevo Buka 11-13 +387 33 560-520
Međunarodna osnovna škola „Richmond Park International Primary school" Francuske revolucije bb 660-080 944-140
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1 033/562-218 033/562-128
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Kolodvorska 5, Sarajevo +387 33 260 505
Muzička akademija Josipa Štadlera 1/II 444-896 200-299
Orijentalni institut u Sarajevu Zmaja od Bosne 8b 387 33 225 353 387 33 225 353
OŠ “Mehmed Handžić” Lužani bb - Ilidža 764-111 626-077
OŠ “Đulistan” Lješevo - Ilijaš 402-487 403-321
OŠ "Hadžići" Hadželi bb, 71240 Hadžići 033/408-810 033/408-811, 033/408-810
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Anđelka Lažetića 5 420-120, 428-175 420-120
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Bjelašnička 59 416-623 417-527
OŠ “Al-Walidein-Gazzaz” Hasiba Brankovića 2 235-488 235-507