Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
OŠ "Hadžići" Hadželi bb, 71240 Hadžići 033/408-810 033/408-811, 033/408-810
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Anđelka Lažetića 5 420-120, 428-175 420-120
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Bjelašnička 59 416-623 417-527
OŠ “Al-Walidein-Gazzaz” Hasiba Brankovića 2 235-488 235-507
OŠ “Aleksa Šantić” Branislava Nušića 95 461-300 456-533, 461-300
OŠ “Alija Nametak” Zaima Šarca 15 211-075 652-297, 211-075
OŠ “Avdo Smailović” Adema Buće 63-b 640-654 619-155
OŠ “Behaudin Selmanović” Viteška 6, Briješće, Sarajevo 033/780-021 780-020
OŠ “Ćamil Sijarić” Braće Mulić 16 543-196 544-301, 543-196
OŠ “Čengić Vila I” Fetaha Bećirbegovića 2 640-220 653-759
OŠ “Džemaludin Čaušević” Prvomajska 24 713-820 611-651
OŠ “Edhem Mulabdić” Konak 1 239-013 236-044
OŠ “Fatima Gunić” Nerkeza Smailagića 18 472-752 545-181
OŠ “Grbavica II” Behdžeta Mutevelića bb 651-121 642-642
OŠ “Grbavica I” Grbavička 14 651-337 661- 278, 651-337
OŠ “Hamdija Kreševljaković” Carina 2 272-720 272-720
OŠ “Hasan Kaimija” Cicin han 93 559-905 559-906
OŠ “Hasan Kikić” Gorica 27 220-162 445-137
OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš Krajiška bb 400-458 400-996
OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin Bratstva i jedinstva 38 419-150 428-395