Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
OŠ “Hasan Kikić” Gorica 27 220-162 445-137
OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš Krajiška bb 400-458 400-996
OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin Bratstva i jedinstva 38 419-150 428-395
OŠ “Hrasno” Porodice Ribar 2 651-120 647-451, 651-120
OŠ “Isak Samokovlija” Fra Anđela Zvizdovića 1 210-144 212-499
OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća Donji Hotonj bb 481-089 481-090
OŠ “Kovačići” Zagrebačka 22a 615-879 615-878
OŠ “Malta” Marka Marulića 27 613-501 613-502
OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Braće Begić 19 220-491 220-491
OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Žrtava fašizma 14 650-807 644-897
OŠ “Meša Selimović” Geteova 16 542-899 543-113
OŠ “Mirsad Prnjavorac” - Vogošća Jošanička 51 430-911 430-910
OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Logavina 52 447-246 238-151
OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Čekaluša 53 208-567 216-567
OŠ “Mustafa Busuladžić” Ahatovićka 41 629-574 629-574
OŠ “Nafija Sarajlić” Patriotske lige 57 213-823 209-232
OŠ “Osman Nakaš” Gradačačka 39 642-066 641-287
OŠ “Osman Nuri Hadžić” Lava Tolstoja 6 460-363 460-362
OŠ “Podlugovi“ Ilijaš Žrtava genocida u Srebrenici 212 401-017 401-017, 428-760
OŠ “Pofalići” Ivanjska 1 644-163 644-163